Pre zabezpečenie najlepšieho užívateľského zážitku na našej webovej stránke, používame súbory Cookies . Viac nájdete v dokumente Pravidlá ochrany osobných údajov

Ako pracovať so systémom Trovi?

Všetko
Základné funkcie0
Účtovníctvo0
Tracker0
Právo0
Personalistika0
Obchod0
Dashboard
Dashboard je základná obrazovka Trovi, ktorá vám poskytne komplexný prehľad o vašom podnikaní. Na Dashboarde nájdete aktuálne informácie o vašej celkovej bilancii, výnosoch alebo nákladoch. Taktiež získate prehľad kto sú vaši najväčší zákazníci alebo neplatiči a ktoré faktúry máte po splatnosti.
Používatelia a pozvánky
Trovi môžete používať aj so svojimi kolegami, zamestnancami, účtovníkom či právnikom. Stačí ak im v nastaveniach vytvoríte používateľský účet a Trovi im automaticky odošle prihlasovacie údaje na vami vyplnený e-mail.
Viacero firiem
Trovi môžete používať pre všetky svoje firmy alebo živnosti. Všetky nájdete pod jedným užívateľským účtom, kde sú prehľadne oddelené tak, aby ste mali vo vašom podnikaní prehľad a poriadok.
Prehľad a bilancia zákazníkov
V záložke Kontakty nájdete prehľadnú tabuľku so zoznamom všetkých vašich zákazníkov či dodávateľov a ich prehľadnou bilanciou. Zistíte tak koľko faktúr a v akej celkovej hodnote ste si navzájom fakturovali a prípadne koľko faktúr a v akej sume je po splatnosti.
Automatické vypĺňanie údajov z registrov
Trovi je integrované s obchodným a živnostenským registrom SR, vďaka čomu stačí vyplniť názov subjektu a zvyšok verejne dostupných údajov sa automaticky vyplní podľa najaktuálnejších záznamov.
Tagovanie faktúr, nákladov, objednávok a ponúk
Tagovanie dokumentov je prehľadný a efektívny nástroj, ktorý vám pomôže rýchlo sa orientovať a vyhľadávať. Môžete si tak jednoducho vyhľadať všetky doklady (faktúry, objednávky, náklady či ponuky) ku konkrétnemu projektu, produktu, zákazníkovi, …
Tagy môžete jednoduchým spôsobom pridávať či zmazať.
Vlastné logo a pečiatka na faktúre
Vytvárajte prehľadné a moderné faktúry, ktoré ponesú vizuálnu identitu vašej firmy. V nastaveniach firmy si môžete nahrať vlastné logo a pečiatku, ktoré sa budú automaticky pridávať na každú vašu faktúru, objednávku či cenovú ponuku. Logo a pečiatku je možné, samozrejme, nahrať ku každej firme či živnosti samostatne.
QR kód pre rýchlejšiu úhradu
Neoddeliteľnou súčasťou modernej faktúry je aj QR kód pre jednoduchú a rýchlu úhradu bez preklepov. Doprajte vašim zákazníkom komfort pri úhrade vašich faktúr. QR kód sa vygeneruje a pridá ku každej vašej faktúre v závislosti od zvolenej šablóny.
Faktúry v rôznych menách a jazykoch
Trovi umožňuje fakturáciu v akejkoľvek mene a v rôznych jazykoch. Zmeniť menu či jazyk faktúry môžete v pravej časti obrazovky pri akejkoľvek faktúre. Toto nastavenie môžete uplatniť aj na zákazníka či dodávateľa s ktorým si pravidelne fakturujete v cudzej mene či jazyku.
Automatická úhrada faktúr - prepojenie s bankou
Nastavte si automatické zasielanie bankových notifikácii o úhrade alebo SEPA výpisov a všetky úhrady sa v Trovi vyplnia automaticky na základe reálnych údajov z banky. Môžete sa tak spoľahnúť, že informácie v Trovi budú vždy aktuálne, pričom vám ušetria čas.
Stačí ak si priamo vo vašom internet bankingu nastavíte zasielanie SEPA výpisov alebo notifikácií na e-mail uvedený v Pokročilých nastaveniach vašej firmy či živnosti v Trovi.
Upomienky - manuálne
Platobná disciplína a neuhradené faktúry sú veľkým problémom. Znížte objem svojich pohľadávok pomocou zasielania upomienok. Trovi vás na Dashboarde a v časti Všetky udalosti upozorní ak máte niektorú faktúru po splatnosti a následne môžete danému zákazníkovi či partnerovi odoslať profesionálnu, právnikom sformulovanú, upomienku k vašej faktúre. Predvolený e-mailový text pre každú upomienku môžete ešte pred odoslaním upraviť a v prílohe e-mailu sa bude nachádzať formálna upomienka so všetkými informáciami o danej pohľadávke.
Zálohové faktúry
Tvorbu a evidenciu zálohových faktúr nájdete v záložke Zálohové faktúry. Po ich úhrade môžete priamo zo zálohovej faktúry vytvoriť aj riadnu faktúru a to na 2 kliknutia
Evidencia nákladov a prijatých faktúr
Evidujte všetky náklady a prijaté faktúry prehľadným spôsobom, aj s informáciou o ich úhrade. Následne môžete všetky náklady exportovať a poskytnúť svojmu účtovníkovi. Informácie o vašich nákladoch sa taktiež objavia v celkovom prehľade na Dashboarde a okrem iného vám poskytnú aj informáciu o vašej aktuálne bilancii či nákladovej efektivite.
Hromadný export podkladov pre vášho účtovníka
Uľahčite si prípravu podkladov pre vášho účtovníka a nastavte si aké údaje mu chcete či potrebujete poskytnúť, napr. faktúry, zálohové faktúry, náklady a prijaté faktúry, objednávky a pod. Následne sa vám všetky údaje exportujú do *.xlsx tabuľky na 1 kliknutie.
Tvorba objednávok
Uľahčite si objednávanie služieb či tovarov a vystavujte prehľadné a moderné objednávky s vlastným logom a pečiatkou. Všetky objednávky sa v Trovi ukladajú, aby ste sa k nim mohli kedykoľvek vrátiť a prípadne ich hromadne exportovať do *.xlsx. Objednávky je taktiež možné odosielať aj priamo z Trovi.
Tvorba cenový ponúk
Posuňte vaše obchodné ponuky na profesionálnu úroveň a uľahčite si prácu. Trovi vám ponúka možnosť tvoriť prehľadné a profesionálne ponuky s vašim vlastným logom a pečiatkou. Samozrejmosťou je ich evidencia a možnosť exportu všetkých ponúk do *.xlsx. Cenové ponuky je taktiež možné odosielať aj priamo z Trovi.
Tracker - Evidencia a vykazovanie projektov
Jednoducho a prehľadne evidujte, stopujte a spravujte svoje projekty. Pomocou modulu Tracker je možné pre každého vášho zákazníka vytvoriť projekty a úlohy, ktorým nastavíme požadovanú hodinovú sadzbu. Ďalej už iba pomocou časovača (dostupný aj ako Google Chrome plugin) zaznamenávate odpracovaný čas. Následne môžete vykazovať a fakturovať vašu prácu len na 2 kliknutia.
Tracker - Generovanie výkazov a ich fakturácia
Generovanie výkazov z Trackera je veľmi jednoduché, môžete si zvoliť časové obdobie, napr. kalendárny mesiac alebo si manuálne vybrať ktoré projekty či úlohy chcete vykázať a fakturovať. Následne môžete váš výkaz na 2 kliknutia premeniť na faktúru a ďalším klikom ju odoslať svojmu zákazníkovi priamo z Trovi.
Možnosť využiť Účtovné služby
V Trovi nájdete aj modul účtovných služieb, pomocou ktorého si môžete požiadať o profesionálne a overené účtovné služby či poradenstvo. Na základe vstupných informácií vás spojíme s vhodným partnerom konkrétne pre vaše účtovníctvo.
Stačí ak vyplníte uvedený formulár potrebnými informáciami, prípadne pripojíte prílohu a odošlete nám ho. Ďalej sa už o vašu požiadavku postaráme my.
Možnosť využiť Mzdové a personálne služby
V Trovi nájdete aj modul účtovných služieb, pomocou ktorého si môžete požiadať o profesionálne a overené mzdové a personálne služby či poradenstvo. Na základe vstupných informácií vás spojíme s vhodným partnerom konkrétne pre vaše účtovníctvo, mzdy a personalistiku.
Stačí ak vyplníte uvedený formulár potrebnými informáciami, prípadne pripojíte prílohu a odošlete nám ho. Ďalej sa už o vašu požiadavku postaráme my.
Možnosť využiť Daňové služby
V Trovi nájdete aj modul účtovných služieb, pomocou ktorého si môžete požiadať o profesionálne a overené daňové služby či poradenstvo. Na základe vstupných informácií vás spojíme s vhodným partnerom konkrétne pre vaše účtovníctvo a dane.
Stačí ak vyplníte uvedený formulár potrebnými informáciami, prípadne pripojíte prílohu a odošlete nám ho. Ďalej sa už o vašu požiadavku postaráme my.
Možnosť využiť služby Archivácie
V Trovi nájdete aj modul účtovných služieb, pomocou ktorého si môžete požiadať o profesionálne a overené služby archivácie. Služba zahŕňa fyzickú úschovu dokumentov a elektronickú archiváciu podľa potrebných požiadaviek a štandardov.
Stačí ak vyplníte uvedený formulár potrebnými informáciami, prípadne pripojíte prílohu a odošlete nám ho. Ďalej sa už o vašu požiadavku postaráme my.
Možnosť využiť Právne služby na mieru
V Trovi nájdete aj modul právnych služieb, pomocou ktorého si môžete požiadať o profesionálne a overené právne služby či poradenstvo. Trovi vám sprostredkuje overenú službu od právnika s potrebnou špecializáciou konkrétne pre vašu požiadavku.
Stačí ak vyplníte uvedený formulár potrebnými informáciami, prípadne pripojíte prílohu a odošlete nám ho. Ďalej sa už o vašu požiadavku postaráme my
Možnosť využiť služby v oblasti Personalistiky, náboru a personálneho leasingu
V Trovi nájdete aj personalistiky, pomocou ktorého si môžete požiadať o profesionálne a overené personálne služby ako napríklad: poradenstvo, nábor (recruitment/hiring) alebo personálny leasing. Trovi vám sprostredkuje overenú službu od jedného z našich partnerov, ktorý bude pre vašu oblasť navhodnejší.
Stačí ak vyplníte uvedený formulár potrebnými informáciami, prípadne pripojíte prílohu a odošlete nám ho. Ďalej sa už o vašu požiadavku postaráme my.